หากท่านสนใจข้อมูลสามารถสั่งซื้อได้ดังนี้

โทร 086-7045215 , 093-9415294 ทุกวันในระหว่างเวลา 09.30 น.ถึง 19.00 น. EMAIL : marketinfo.co.th@gmail.com , LINE ID :  @marketinfo  
สามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เข้าบัญชีออมทรัพย์ของ คุณบัณฑิต โชคสิทธิกร ดังนี้ 

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ไทยพาณิชย์ 

เมืองทองธานี

367 205 554 4

กสิกรไทย

ถนนพระรามที่ 3

057 266 775 8

กรุงไทย

เมืองทองธานี  

 147 114 040 7

หรือ คุณภาวนา อรัญญิก ดังนี้

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพแจ้งวัฒนะ 233 043 320 8

จากนั้นกรุณาแจ้งการชำระเงินที่ marketinfo.co.th@gmail.com หรือ LINE : @marketinfo หรือโทร 086-7045215 , 093-9415294


การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120