ร้านอาหารญี่ปุ่น เพิ่มไม่หยุด ปี 62

184 ครั้ง

ร้านอาหารญี่ปุ่น เพิ่มไม่หยุด ปี 62

ร้านอาหารญี่ปุ่น เพิ่มไม่หยุด ปี 62 ขยายตัวถึง 21% : Market Situation : จากการสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯพบว่าจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยปี 2562 มีอัตราการขยายตัวถึง 21% โดยมีปริมาณ 3,637 ร้านค้า (สิ้นสุด วันที่ 20 สิงหาคม 2562)เพิ่มจากปีที่แล้วถึง ร้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ จากเดิม 1,718 ร้านค้า เป็น 1,993 ร้านค้า ส่วนในต่างจังหวัดจากเดิม 1,286 ร้านค้า เพิ่มเป็น1,644 ร้าน

อาหารญี่ปุ่นทุกเซกเมนต์ยังเติบโตต่อเนื่อง

จำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไป เป็นเซกเมนต์ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดเพิ่มจากปีที่แล้ว 19% เป็น 893 ร้านค้าส่วนร้านซูชิเพิ่มขึ้น 50% เป็น 683 ร้านค้า ขณะที่ร้านอุด้งลดลง 15%จาก 51 ร้านเหลือ 43 ร้าน

ขณะที่จำนวนสาขาของแบรนด์นั้นพบว่าปี 2562 จำนวนร้านค้าแบบสาขาเดียว มี 1,203 ร้านค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2561ถึง 31% โดยแบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 633 ร้านค้าและต่างจังหวัด 570 ร้านค้าซึ่งเชนร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีจำนวนสาขาระหว่าง 2 ถึง 50 สาขา มีเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่การกระจายตัวของร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยนั้น พบว่ากรุงเทพฯมีจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดในไทย 1,993 ร้านจากปีที่ผ่านมามี 1,718 ร้านค้า เพิ่มขึ้น 275 ร้านค้า

ปัจจัยหลักมาจากความนิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่นของคนไทยที่ยังเติบโตสูงและจากการที่มีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยในไทยมากขึ้น โดยในกรุงเทพฯมีมากถึง 52,000 กว่าคน รองลงมาคือ ชลบุรี 7,184 คนซึ่งมีจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่น 241 ร้านค้า จากเดิมมี 195 ร้านค้า

 

 


บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120