บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม (ภาพรวม) รายละเอียด 19 14 พฤศจิกายน 2566 450
2. นมเปรี้ยวดัชมิลล์ รายละเอียด 10 01 กันยายน 2565 350
3. นมเปรี้ยวบีทาเก้น รายละเอียด 7 25 ตุลาคม 2566 350
4. นมเปรี้ยวยาคูลท์ รายละเอียด 8 01 กันยายน 2565 350
5. คัพโยเกิร์ตซีพี-เมจิ รายละเอียด 7 05 กันยายน 2565 300
6. คัพโยเกิร์ตดัชชี่ รายละเอียด 8 05 กันยายน 2565 450
7. คัพโยเกิร์ต / โยเกิร์ตถ้วย (ภาพรวม) รายละเอียด 27 12 สิงหาคม 2566 550

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120