บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 05 ธุรกิจการเงิน

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. ธนาคารพาณิชย์ รายละเอียด 18 11 มิถุนายน 2564 450
2. ธนาคารกรุงเทพ รายละเอียด 8 24 ธันวาคม 2564 450
3. ธนาคารกสิกรไทย รายละเอียด 6 24 ธันวาคม 2564 350
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ รายละเอียด 5 24 ธันวาคม 2564 300

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120