บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 12 สุขภาพ / ดูแลร่างกาย

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. โรงพยาบาลเอกชน รายละเอียด 48 27 เมษายน 2567 650
2. เนอร์สซิ่งโฮม รายละเอียด 13 30 ธันวาคม 2564 400
3. คลินิกความงาม รายละเอียด 5 14 พฤศจิกายน 2561 300

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120