บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. เครื่องดื่มเกลือแร่ รายละเอียด 22 24 ธันวาคม 2565 500
2. เกลือแร่สปอนเซอร์ รายละเอียด 13 30 ธันวาคม 2566 500
3. เอ็มเกลือแร่ รายละเอียด 6 12 กันยายน 2566 300
4. กู๊ดมู้ด รายละเอียด 4 30 ธันวาคม 1563 300
5. โอวัลติน รายละเอียด 11 30 ธันวาคม 2566 500
6. ไมโล รายละเอียด 9 16 ธันวาคม 2566 350
7. เครื่องดื่มรสมอลต์ รายละเอียด 12 30 ธันวาคม 2565 400

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120