บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 09 ท่องเที่ยว / โรงแรม / สายการบิน

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. บางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียด 0 01 มกราคม 644 0
2. ไทยไลอ้อนแอร์ รายละเอียด 6 21 กรกฎาคม 2564 300
3. ไทยแอร์เอเชีย รายละเอียด 19 27 กันยายน 2566 600
4. นกแอร์ รายละเอียด 7 21 กรกฎาคม 2564 300
5. สายการบินต้นทุนต่ำ รายละเอียด 0 01 มกราคม 644 0
6. สายการบินไทย รายละเอียด 16 19 กุมภาพันธ์ 2567 450

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120