บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 04 ของใช้ส่วนบุคคล (เพอร์ซันนัลแคร์)

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. แป้งฝุ่นโรยตัว รายละเอียด 15 16 พฤษภาคม 2566 450
2. แป้งเย็นตรางู รายละเอียด 8 18 พฤษภาคม 2566 350

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120