บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 14 มือถือ / ไอที / เครื่องใช้ไฟฟ้า

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. เครื่องปรับอากาศ รายละเอียด 17 21 สิงหาคม 2564 450
2. ตู้เย็น รายละเอียด 11 23 สิงหาคม 2564 400
3. เครื่องซักผ้า รายละเอียด 10 23 สิงหาคม 2564 350
4. หลอดไฟฟ้า รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2560 300

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120