บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 10 รถยนต์ / อุปกรณ์รถยนต์

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. บีเอ็มดับเบิลยู รายละเอียด 4 30 ธันวาคม 2564 300
2. เมอร์เซเดสเบนซ์ รายละเอียด ึ7 30 ธันวาคม 2564 450
3. รถเก๋งระดับแมส รายละเอียด 15 30 ธันวาคม 2564 450
4. ฮอนด้า รายละเอียด 6 30 ธันวาคม 2564 300
5. โตโยต้า รายละเอียด 10 30 ธันวาคม 2564 450
6. รถยนต์อีโคคาร์ รายละเอียด 49 23 กันยายน 2560 600

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120