บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. ชาเขียวพร้อมดื่ม รายละเอียด 26 04 สิงหาคม 2565 550
2. ชาเขียวโออิชิ รายละเอียด 9 04 สิงหาคม 2565 450
3. ชาเขียวอิชิตัน รายละเอียด 7 04 สิงหาคม 2565 350
4. ชานมไข่มุก รายละเอียด 39 19 กันยายน 2565 600
5. โอชายะ Ochaya รายละเอียด 5 08 กันยายน 2565 300
6. โคอิ เตะ KOI The' รายละเอียด 8 05 ธันวาคม 2566 350

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120