บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. เครื่องดื่มชูกำลัง รายละเอียด 34 27 ตุลาคม 2566 600
2. กระทิงแดง รายละเอียด 6 01 พฤศจิกายน 2566 350
3. คาราบาวแดง รายละเอียด 7 27 ตุลาคม 2566 350
4. เอ็ม-150 รายละเอียด 10 01 พฤศจิกายน 2566 450
5. เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค รายละเอียด 6 13 กรกฎาคม 2565 350

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120