บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 13 เครื่องแต่งกาย / ชุดกีฬา

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. สินค้าและอุปกรณ์กีฬาอาดิดาส รายละเอียด 6 03 เมษายน 2567 300
2. สินค้าและอุปกรณ์กีฬาไนกี้ รายละเอียด 4 30 ธันวาคม 2564 300
3. ร้านเครื่องกีฬาขนาดใหญ่ รายละเอียด 9 30 ธันวาคม 2564 350

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120