บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. น้ำดื่มตราสิงห์ รายละเอียด 7 12 พฤศจิกายน 2565 450
2. น้ำดื่มคริสตัล รายละเอียด 5 12 พฤศจิกายน 2565 300
3. น้ำดื่มบรรจุขวด รายละเอียด 29 19 พฤศจิกายน 2565 600
4. น้ำแร่มิเนเร่ รายละเอียด 12 30 ธันวาคม 2564 500
5. น้ำแร่ออรา รายละเอียด 9 11 กันยายน 2566 350
6. น้ำแร่บรรจุขวด รายละเอียด 18 30 ธันวาคม 2565 450

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120