บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 12 สุขภาพ / ดูแลร่างกาย

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. สปา รายละเอียด 17 30 ธันวาคม 2564 450
2. ฟิตเนส รายละเอียด 43 30 ธันวาคม 2563 650
3. ฟิตเนสเฟิรส์ท รายละเอียด 0 01 มกราคม 1654 0
4. เจ็ทส์ ฟิตเนส รายละเอียด 0 01 มกราคม 644 0
5. เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ รายละเอียด 0 01 มกราคม 1553 0

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120