บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 07 อสังหาฯ / วัสดุ / เฟอร์ฯ

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ รายละเอียด 12 30 ธันวาคม 2566 400
2. เอพี (ไทยแลนด์) รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2564 300
3. พฤกษาเรียลเอสเตท รายละเอียด 15 29 พฤศจิกายน 2566 550
4. อสังหาริมทรัพย์ รายละเอียด 116 30 ธันวาคม 2563 950

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120