บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. น้ำดำหรือโคล่า รายละเอียด 43 30 ธันวาคม 2563 650
2. น้ำอัดลมประเภทน้ำสีและน้ำขาว รายละเอียด 23 30 ธันวาคม 2563 550
3. บิ๊กโคล่า รายละเอียด 5 27 กรกฎาคม 2566 300
4. โค้ก รายละเอียด 10 27 กรกฎาคม 2566 450
5. เป๊ปซี่ รายละเอียด 6 05 เมษายน 2565 350
6. น้ำอัดลม (ภาพรวม) รายละเอียด 57 30 ธันวาคม 2563 700

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120