บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 10 รถยนต์ / อุปกรณ์รถยนต์

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. แบตเตอรี่รถยนต์และจยย. รายละเอียด 19 30 ธันวาคม 2564 500
2. ยีเอสแบตเตอรี่ รายละเอียด 8 30 ธันวาคม 2564 450
3. 3เค แบตเตอรี่ รายละเอียด 9 30 ธันวาคม 2564 350
4. ยัวซ่าแบตเตอรี่ รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2564 300
5. ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ รายละเอียด 11 30 ธันวาคม 2562 400
6. น้ำมันเครื่องรถยนต์ รายละเอียด 17 30 ธันวาคม 2564 500

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120