บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. เบียร์ รายละเอียด 13 05 สิงหาคม 2564 400
2. เบียร์ช้าง รายละเอียด 5 02 เมษายน 2564 300
3. เบียร์สิงห์ รายละเอียด 5 05 สิงหาคม 2564 300
4. ลีโอเบียร์ รายละเอียด 8 05 สิงหาคม 2564 450
5. ไทยเบฟเวอเรจ รายละเอียด 9 17 ธันวาคม 2563 550
6. ไวน์ รายละเอียด 11 30 ธันวาคม 2563 400
7. โซดา รายละเอียด 11 16 สิงหาคม 2564 400

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120