บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 02 เครื่องดื่ม

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. กาแฟพร้อมดื่ม/กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ รายละเอียด 11 30 ตุลาคม 2566 450
2. กาแฟพร้อมดื่มเนสกาแฟ รายละเอียด 9 25 กันยายน 2565 350
3. กาแฟพร้อมดื่ม/กาแฟกระป๋อง รายละเอียด 27 30 ธันวาคม 2563 600
4. กาแฟสำเร็จรูป กาแฟ3อิน1 เนสกาแฟ รายละเอียด 10 05 กรกฎาคม 2565 450
5. กาแฟสำเร็จรูป กาแฟ3อิน1 มอคโคน่า รายละเอียด 6 03 มกราคม 2567 300
6. กาแฟผงสำเร็จรูป/กาแฟ3in1 รายละเอียด 29 02 ธันวาคม 2564 550

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120