บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 05 ธุรกิจการเงิน

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. สินเชื่อส่วนบุคคล รายละเอียด 00 01 มกราคม 644 00
2. บัตรเครดิตกรุงไทย รายละเอียด 8 30 ธันวาคม 2564 300
3. บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2564 300
4. บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2564 300
5. บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา รายละเอียด 9 30 ธันวาคม 2564 450
6. บัตรเครดิต รายละเอียด 94 09 ตุลาคม 2560 650

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120