บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 14 มือถือ / ไอที / เครื่องใช้ไฟฟ้า

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. เอไอเอส รายละเอียด 9 30 ธันวาคม 2564 450
2. เอไอเอส รายละเอียด 9 30 ธันวาคม 2564 450
3. ทรูมูฟเอช รายละเอียด 7 30 ธันวาคม 2564 300
4. ดีแทค รายละเอียด 7 30 ธันวาคม 2564 300
5. ออปโป้ รายละเอียด 6 30 ธันวาคม 2564 350
6. หัวเว่ย รายละเอียด 6 30 ธันวาคม 2564 350
7. วีโว่ รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2564 300
8. ร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เจมาร์ท รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2563 300
9. คอมเซเว่น com7 รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2563 300

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120