บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 17 การตลาดอื่นๆ

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. ของเล่น รายละเอียด 22 30 ธันวาคม 2566 600
2. ที่นอนและเครื่องนอน รายละเอียด 19 15 ธันวาคม 2566 500
3. โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ รายละเอียด 14 10 ธันวาคม 2566 400
4. อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง รายละเอียด 16 30 ธันวาคม 2564 550
5. ขายตรง รายละเอียด 24 30 ธันวาคม 2564 550

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120