บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 13 เครื่องแต่งกาย / ชุดกีฬา

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. ยูนิโคล่ UNIQLO รายละเอียด 9 09 กุมภาพันธ์ 2565 350
2. ชุดชั้นในสตรี รายละเอียด 31 24 มิถุนายน 2562 550
3. ชุดชั้นในสตรีวาโก้ รายละเอียด 8 08 สิงหาคม 2565 450
4. ชุดชั้นในสตรีซาบีน่า รายละเอียด 8 03 มกราคม 2567 350
5. ยีนส์ รายละเอียด 0 01 พฤศจิกายน 1654 0

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120