บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 06 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. ผงซักฟอกโอโม รายละเอียด 7 28 กันยายน 2566 350
2. บรีส รายละเอียด 9 14 กันยายน 2566 450
3. เปา รายละเอียด 7 18 กันยายน 2566 350
4. แอทแทค รายละเอียด 7 22 กันยายน 2566 350
5. โอโม รายละเอียด 6 05 กันยายน 2566 300
6. น้ำยาปรับผ้านุ่ม รายละเอียด 10 02 สิงหาคม 2564 400
7. ผงซักฟอก (ตลวดรวม) รายละเอียด 35 01 ตุลาคม 2566 600

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120