บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 16 ร้านหนังสือ / เครื่องขียน

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. กระดาษดับเบิ้ลเอ รายละเอียด 8 30 ธันวาคม 2564 450
2. กระดาษพิมพ์เขียนเอสซีจี รายละเอียด 5 30 ธันวาคม 2564 300
3. ร้านขายปลีกหนังสือ รายละเอียด 23 30 ธันวาคม 2564 500

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120