บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

สารบัญ : ข้อมูลการตลาดแกร็บ ฟู้ดส์

No. รายละเอียด หน้า
1. สถานการณ์การแข่งขัน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)
4. วิเคราะห์โอกาส / อุปสรรค
5. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST)
P – Politic / Legal
E – Economic
S – Social
T – Technology
6. มูลค่าตลาด
7. ส่วนแบ่งตลาด
8. ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางจัดจำหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
9. แนวโน้ม
10. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท .
10.1. ประวัติองค์กร 1
10.2. กลยุทธ์ระดับองค์กร 2
10.3. ตารางรายได้ 1
11. วิเคราะห์ SWOT 4
12. วิเคราะห์ STP .
Market Segmentation 6
Target Group 7
Product Positioning 7
13. วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 5 Forces Model
14.อื่นๆ / หมายเหตุ
#ID.621# 1) กลยุทธ์ระดับองค์กรปี 2564-2566 .......... 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจปี 2564-2566 .......... 3) ตารางรายได้ ปี 2561-2565 .......... 4) ข้อมูลการตลาดแกร็บฟู้ด มีจำนวน 7 หน้า อัพเดทวันที่ 30/12/66 ราคา 300 บาท .......... 5) สอบถามข้อมูล / สั่งซื้อ โทร.086-7045215 , 093-9415294 LINE ID. >> @marketinfo


การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด แกร็บฟู้ด

วิเคราะห์ธุรกิจแกร็บฟู้ด วิเคราะห์ตลาดแกร็บฟู้ด วิเคราะห์อุตสาหกรรมแกร็บฟู้ด วิเคราะห์แกร็บฟู้ด วิเคราะห์swotแกร็บฟู้ด วิเคราะห์stpแกร็บฟู้ด วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแกร็บฟู้ด วิเคราะห์5forcesแกร็บฟู้ด วิเคราะห์FiveForceModelแกร็บฟู้ด วิเคราะห์KSFแกร็บฟู้ด วิเคราะห์PESTELแกร็บฟู้ด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแกร็บฟู้ด วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแกร็บฟู้ด วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแกร็บฟู้ด วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแกร็บฟู้ด หนังสือข้อมูลการตลาดแกร็บฟู้ด หนังสือกลยุทธ์การตลาดแกร็บฟู้ด หนังสือวิเคราะห์การตลาดแกร็บฟู้ด หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแกร็บฟู้ด มูลค่าตลาดแกร็บฟู้ด ส่วนแบ่งตลาดแกร็บฟู้ด สถานการณ์การแข่งขันตลาดแกร็บฟู้ด แนวโน้มตลาดแกร็บฟู้ด วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแกร็บฟู้ด บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาแกร็บฟู้ดล่าสุด กรณีศึกษาตลาดแกร็บฟู้ด กรณีศึกษาธุรกิจแกร็บฟู้ด กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแกร็บฟู้ด พฤติกรรมการบริโภคแกร็บฟู้ด กลุ่มเป้าหมายแกร็บฟู้ด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแกร็บฟู้ด บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแกร็บฟู้ด บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแกร็บฟู้ด รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแกร็บฟู้ด รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแกร็บฟู้ด ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแกร็บฟู้ด ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแกร็บฟู้ด การตลาดแกร็บฟู้ด กลยุทธ์แกร็บฟู้ด จุดเด่นของแกร็บฟู้ด จุดอ่อนของแกร็บฟู้ด ยอดขายแกร็บฟู้ด 
เจ้าของธุรกิจแกร็บฟู้ด ประวัติธุรกิจแกร็บฟู้ด ผลิตภัณฑ์แกร็บฟู้ด ราคาแกร็บฟู้ด ช่องทางการจัดจำหน่ายแกร็บฟู้ด การส่งเสริมการขายแกร็บฟู้ด ตลาดแกร็บฟู้ดในประเทศไทย ธุรกิจแกร็บฟู้ดในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจแกร็บฟู้ดไทย วิเคราะห์ตลาดแกร็บฟู้ดไทย วิเคราะห์4Pแกร็บฟู้ด กลยุทธ์ 4p ของแกร็บฟู้ด กลยุทธ์ของแกร็บฟู้ด เป้าหมายแกร็บฟู้ด กระบวนการผลิตแกร็บฟู้ด ข้อดีข้อเสียแกร็บฟู้ด แกร็บฟู้ดข้อมูล ผู้ผลิตแกร็บฟู้ด ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดแกร็บฟู้ด วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดแกร็บฟู้ด การเติบโตของธุรกิจแกร็บฟู้ด ตลาดแกร็บฟู้ดออนไลน์ การตลาดของแกร็บฟู้ด แพลตฟอร์มขายแกร็บฟู้ดออนไลน์ MarketShareตลาดแกร็บฟู้ด รายละเอียดตลาดแกร็บฟู้ด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจแกร็บฟู้ด งานวิจัยธุรกิจแกร็บฟู้ด งานวิจัยตลาดแกร็บฟู้ด สินค้าทดแทนแกร็บฟู้ด ปัญหาทางการตลาดแกร็บฟู้ด แกร็บฟู้ดมีกี่ขนาด ประโยชน์ของแกร็บฟู้ด ตลาดแกร็บฟู้ดในไทย สินค้าคู่แข่งแกร็บฟู้ด เจาะลึกกลยุทธ์แกร็บฟู้ด การโฆษณาของแกร็บฟู้ด ลักษณะของธุรกิจแกร็บฟู้ด การบริหารงานของแกร็บฟู้ด การตลาดแกร็บฟู้ด2566 การตลาดแกร็บฟู้ด2023 PestelAnalysisแกร็บฟู้ด ส่วนประกอบแกร็บฟู้ด ลักษณะงานแกร็บฟู้ด

Grab Delivery ผนึกพาร์ทเนอร์

“แกร็บแท็กซี่” เข้ามาทำตลาดในไทยตั้งแต่ปี 2556 ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมาจากนั้นไปจะทำการรวมกลุ่มแท็กซี่ให้มาอยู่ในระบบโดยผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชั่นจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 20-25 บาทจากค่าโดยสาร จากนั้นในปี 2558 จึงได้ขยายบริการ “แกร็บไบค์ (วิน)” ซึ่งเป็นความร่วมกันระหว่างแกร็บและผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์ที่ลงทะเบียนถูกต้อง
ผู้โดยสารสามารถใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บเรียกใช้บริการ “แกร็บไบค์ (วิน)” ได้ โดยคนขับจะมารับผู้โดยสารถึงที่ไม่ว่าจะเรียกใช้บริการจากจุดใดในกรุงเทพฯที่นอกจากเรียกผ่านแอพฯยังสามารถแชทก่อนเริ่มเดินทาง จ่ายค่าเดินทางได้ทั้งเงินสดหรือ Grab Pay และมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยซึ่งบริการหลังนี้ไปไม่ถึงดวงดาวต้องยุติลง
บริการที่ 3 ยังถูกพัฒนาขึ้นจากเครือข่ายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างในชื่อแกร็บเดลิเวอรี่ ที่ให้บริการของฝากซื้อและส่งอาหารถึงที่ซึ่งคิดค่าบริการกม.แรก 25 บาท หลังจากนั้นคิดเพิ่ม 8-14 บาท และสามารถฝากซื้ออาหารร้านไหนก็ได้ เพียงแต่ราคารวมกันไม่เกิน 1,000 บาท

เดินเกมรุก

ซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแกร็บ เดลิเวอรี่ ประกาศเป็นพันธมิตรกับฟู้ด แพนด้า ซึ่งให้บริการสั่งอาหารทางออนไลน์มาเป็นปีที่ 5 ทั้งในกรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่ และพัทยา จ.ชลบุรี ขณะนี้มีร้านอาหารในระบบหลักพันร้านซึ่งที่ผ่านมาบริหารงานทั้งสายส่ง และข้อมูลร้านอาหารด้วยตนเอง
ซึ่งเท่ากับว่าครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนคู่แข่งขันให้เป็นพันธมิตรเพื่อต่อกรกับรายใหญ่ที่เข้ามา การผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีขีดความสามารถในการให้บริการสูงขึ้นทั้งด้านความเร็ว ตรงเวลาและการขยายพื้นที่ให้บริการได้กว้างขึ้น
โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ลูกค้าฟู้ด แพนด้า สามารถสั่งอาหารจากแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของฟู้ดแพนด้าได้ตามปกติ แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการจัดส่งที่ไม่ว่าพนักงานของฟู้ด แพนด้า หรือสมาชิกผู้ขับขี่แกร็บไบค์ที่อยู่ใกล้ร้านอาหารที่สุดจะเป็นผู้จัดส่งอาหารให้    

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด แอปจัดส่งอาหาร

วิเคราะห์ธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ตลาดแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์อุตสาหกรรมแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์แอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์swotแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์stpแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์5forcesแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์FiveForceModelแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์KSFแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์PESTELแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแอปจัดส่งอาหาร หนังสือข้อมูลการตลาดแอปจัดส่งอาหาร หนังสือกลยุทธ์การตลาดแอปจัดส่งอาหาร หนังสือวิเคราะห์การตลาดแอปจัดส่งอาหาร หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแอปจัดส่งอาหาร มูลค่าตลาดแอปจัดส่งอาหาร ส่วนแบ่งตลาดแอปจัดส่งอาหาร สถานการณ์การแข่งขันตลาดแอปจัดส่งอาหาร แนวโน้มตลาดแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSแอปจัดส่งอาหาร บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาแอปจัดส่งอาหารล่าสุด กรณีศึกษาตลาดแอปจัดส่งอาหาร กรณีศึกษาธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแอปจัดส่งอาหาร พฤติกรรมการบริโภคแอปจัดส่งอาหาร กลุ่มเป้าหมายแอปจัดส่งอาหาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแอปจัดส่งอาหาร บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร การตลาดแอปจัดส่งอาหาร กลยุทธ์แอปจัดส่งอาหาร จุดเด่นของแอปจัดส่งอาหาร จุดอ่อนของแอปจัดส่งอาหาร ยอดขายแอปจัดส่งอาหาร 
เจ้าของธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร ประวัติธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร ผลิตภัณฑ์แอปจัดส่งอาหาร ราคาแอปจัดส่งอาหาร ช่องทางการจัดจำหน่ายแอปจัดส่งอาหาร การส่งเสริมการขายแอปจัดส่งอาหาร ตลาดแอปจัดส่งอาหารในประเทศไทย ธุรกิจแอปจัดส่งอาหารในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจแอปจัดส่งอาหารไทย วิเคราะห์ตลาดแอปจัดส่งอาหารไทย วิเคราะห์4Pแอปจัดส่งอาหาร กลยุทธ์ 4p ของแอปจัดส่งอาหาร กลยุทธ์ของแอปจัดส่งอาหาร เป้าหมายแอปจัดส่งอาหาร กระบวนการผลิตแอปจัดส่งอาหาร ข้อดีข้อเสียแอปจัดส่งอาหาร แอปจัดส่งอาหารข้อมูล ผู้ผลิตแอปจัดส่งอาหาร ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดแอปจัดส่งอาหาร วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดแอปจัดส่งอาหาร การเติบโตของธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร ตลาดแอปจัดส่งอาหารออนไลน์ การตลาดของแอปจัดส่งอาหาร แพลตฟอร์มขายแอปจัดส่งอาหารออนไลน์ MarketShareตลาดแอปจัดส่งอาหาร รายละเอียดตลาดแอปจัดส่งอาหาร วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร งานวิจัยธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร งานวิจัยตลาดแอปจัดส่งอาหาร สินค้าทดแทนแอปจัดส่งอาหาร ปัญหาทางการตลาดแอปจัดส่งอาหาร แอปจัดส่งอาหารมีกี่ขนาด ประโยชน์ของแอปจัดส่งอาหาร ตลาดแอปจัดส่งอาหารในไทย สินค้าคู่แข่งแอปจัดส่งอาหาร เจาะลึกกลยุทธ์แอปจัดส่งอาหาร การโฆษณาของแอปจัดส่งอาหาร ลักษณะของธุรกิจแอปจัดส่งอาหาร การบริหารงานของแอปจัดส่งอาหาร การตลาดแอปจัดส่งอาหาร2566 การตลาดแอปจัดส่งอาหาร2023 PestelAnalysisแอปจัดส่งอาหาร ส่วนประกอบแอปจัดส่งอาหาร ลักษณะงานแอปจัดส่งอาหาร

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ไรเดอร์จัดส่งอาหาร

วิเคราะห์ธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์ตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์อุตสาหกรรมไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์ไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์swotไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์stpไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์5forcesไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์FiveForceModelไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์KSFไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์PESTELไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร หนังสือข้อมูลการตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร หนังสือกลยุทธ์การตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร หนังสือวิเคราะห์การตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร มูลค่าตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร ส่วนแบ่งตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร สถานการณ์การแข่งขันตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร แนวโน้มตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSไรเดอร์จัดส่งอาหาร บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาไรเดอร์จัดส่งอาหารล่าสุด กรณีศึกษาตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร กรณีศึกษาธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไรเดอร์จัดส่งอาหาร พฤติกรรมการบริโภคไรเดอร์จัดส่งอาหาร กลุ่มเป้าหมายไรเดอร์จัดส่งอาหาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไรเดอร์จัดส่งอาหาร บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร การตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร กลยุทธ์ไรเดอร์จัดส่งอาหาร จุดเด่นของไรเดอร์จัดส่งอาหาร จุดอ่อนของไรเดอร์จัดส่งอาหาร ยอดขายไรเดอร์จัดส่งอาหาร 
เจ้าของธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร ประวัติธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ไรเดอร์จัดส่งอาหาร ราคาไรเดอร์จัดส่งอาหาร ช่องทางการจัดจำหน่ายไรเดอร์จัดส่งอาหาร การส่งเสริมการขายไรเดอร์จัดส่งอาหาร ตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหารในประเทศไทย ธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหารในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหารไทย วิเคราะห์ตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหารไทย วิเคราะห์4Pไรเดอร์จัดส่งอาหาร กลยุทธ์ 4p ของไรเดอร์จัดส่งอาหาร กลยุทธ์ของไรเดอร์จัดส่งอาหาร เป้าหมายไรเดอร์จัดส่งอาหาร กระบวนการผลิตไรเดอร์จัดส่งอาหาร ข้อดีข้อเสียไรเดอร์จัดส่งอาหาร ไรเดอร์จัดส่งอาหารข้อมูล ผู้ผลิตไรเดอร์จัดส่งอาหาร ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร การเติบโตของธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร ตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหารออนไลน์ การตลาดของไรเดอร์จัดส่งอาหาร แพลตฟอร์มขายไรเดอร์จัดส่งอาหารออนไลน์ MarketShareตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร รายละเอียดตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร งานวิจัยธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร งานวิจัยตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร สินค้าทดแทนไรเดอร์จัดส่งอาหาร ปัญหาทางการตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร ไรเดอร์จัดส่งอาหารมีกี่ขนาด ประโยชน์ของไรเดอร์จัดส่งอาหาร ตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหารในไทย สินค้าคู่แข่งไรเดอร์จัดส่งอาหาร เจาะลึกกลยุทธ์ไรเดอร์จัดส่งอาหาร การโฆษณาของไรเดอร์จัดส่งอาหาร ลักษณะของธุรกิจไรเดอร์จัดส่งอาหาร การบริหารงานของไรเดอร์จัดส่งอาหาร การตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร2566 การตลาดไรเดอร์จัดส่งอาหาร2023 PestelAnalysisไรเดอร์จัดส่งอาหาร ส่วนประกอบไรเดอร์จัดส่งอาหาร ลักษณะงานไรเดอร์จัดส่งอาหาร

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า
แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม
พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p's ) และแนวโน้ม ( Trend )

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า
แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม
พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p's ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด แกร็บฟู้ด

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p's) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/
ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/
ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด
 

บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120